araba nombroj de 1 al 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulo صفر
1 Unu واحد
2 Du اثنان
3 Tri ثلاثة
4 Kvar أربعة
5 Kvin خمسة
6 Ses ستة
7 Sep سبعة
8 Ok ثمانية
9 Naŭ تسعة
10 Dek عشرة
11 Levas أحد عشر
12 Dekdu اثنا عشر
13 Thirteen ثلاثة عشر
14 Dek kvar أربعة عشرة
15 Dek kvin خمسة عشر
16 Dekses ست عشرة
17 Deksep سبعة عشر
18 Dekok ثمانية عشر
19 Deknaŭ تسعة عشر
20 Dudek عشرون
21 Dudek unu واحد وعشرون
22 Dudek du إثنان وعشرون
23 Dudek tri ثلاثة وعشرين
24 Dudek kvar أربع وعشرين
25 Dudek kvin خمسة وعشرين
26 Dudek ses ستة وعشرين
27 Dudek sep سبعة وعشرون
28 Dudek ok ثمانية وعشرين
29 Dudek naŭ تسعة وعشرون
30 Tridek ثلاثون
31 Tridek unu ثلاثون واحد
32 Tridek du اثنين وثلاثين
33 Tridek tri ثلاثة وثلاثين
34 Tridek kvar أربعة وثلاثين
35 Tridek kvin خمسة وثلاثين
36 Tridek ses ستة وثلاثين
37 Tridek sep سبعة وثلاثون
38 Tridek ok ثمانية وثلاثون
39 Tridek naŭ ثلاثين تسعة
40 Kvardek أربعون
41 Kvardek unu أربعون واحد
42 Kvardek du اثنين وأربعين
43 Kvardek tri ثلاثة وأربعون
44 Kvardek kvar أربعة وأربعون
45 Kvardek kvin خمسة وأربعين
46 Kvardek ses ستة وأربعين
47 Kvardek sep سبعة وأربعون
48 Kvardek ok ثمان وأربعين
49 Kvardek naŭ تسعة وأربعون
50 Kvindek خمسون
51 Kvindek unu واحد وخمسون
52 Kvindek du إثنان وخمسون
53 Kvindek tri ثلاثة وخمسون
54 Kvindek kvar أربعة وخمسين
55 Kvindek kvin خمسة وخمسون
56 Kvindek ses ستة وخمسون
57 Kvindek sep سبعة وخمسين
58 Kvindek ok ثمانية وخمسون
59 Kvindek naŭ تسعة وخمسون
60 Sesdek ستون
61 Sesdek unu إحدى وستين
62 Sesdek du اثنان وستون
63 Sesdek tri ثلاثة وستون
64 Sesdek kvar أربعة وستون
65 Sesdek kvin خمسة وستون
66 Sesdek ses ستة وستين
67 Sesdek sep سبعة وستين
68 Sesdek ok ثمانية وستين
69 Sesdek naŭ تسعة وستين
70 Sepdek سبعون
71 Sepdek unu سبعين واحد
72 Sepdek du اثنان وسبعون
73 Sepdek tri ثلاثة وسبعون
74 Sepdek kvar أربعة وسبعين
75 Sepdek kvin خمسة وسبعون
76 Sepdek ses ستة وسبعين
77 Sepdek sep سبعة وسبعون
78 Sepdek ok ثمانية وسبعين
79 Sepdek naŭ تسعة وسبعون
80 Okdek ثمانون
81 Okdek unu ثمانون واحد
82 Okdek du ثمانين اثنين
83 Okdek tri وثلاثة وثمانين
84 Okdek kvar ثمانون أربعة
85 Okdek kvin خمسة وثمانون
86 Okdek ses ستة وثمانون
87 Okdek sep سبعة وثمانون
88 Okdek ok ثمانية وثمانون
89 Okdek naŭ وتسعة وثمانون
90 Naŭdek تسعون
91 Naŭdek unu تسعين واحد
92 Naŭdek du تسعين اثنين
93 Naŭdek tri ثلاثة وتسعون
94 Naŭdek kvar تسعين أربعة
95 Naŭdek kvin تسعين خمسة
96 Naŭdek ses ستة وتسعون
97 Naŭdek sep تسعون سبعة
98 Naŭdek ok ثمانية وتسعين
99 Naŭdek naŭ تسعة وتسعين
100 Cent مائة