Azerbaijani nombroj de 1 al 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulo Sıfır -
1 Unu Bir -
2 Du Iki -
3 Tri Üç -
4 Kvar Dörd -
5 Kvin Beş -
6 Ses Altı -
7 Sep Yeddi -
8 Ok Səkkiz -
9 Naŭ Doqquz -
10 Dek On -
11 Levas On bir -
12 Dekdu On iki -
13 Thirteen On üç -
14 Dek kvar On dörd -
15 Dek kvin On beş -
16 Dekses On altı -
17 Deksep On yeddi -
18 Dekok On səkkiz -
19 Deknaŭ On doqquz -
20 Dudek Iyirmi -
21 Dudek unu Iyirmi bir -
22 Dudek du İyirmi iki -
23 Dudek tri Iyirmi üç -
24 Dudek kvar Iyirmi dörd -
25 Dudek kvin Iyirmi beş -
26 Dudek ses Iyirmi altı -
27 Dudek sep Iyirmi yeddi -
28 Dudek ok Iyirmi səkkiz -
29 Dudek naŭ Iyirmi doqquz -
30 Tridek Otuz -
31 Tridek unu Otuz bir -
32 Tridek du Otuz iki -
33 Tridek tri Otuz üç -
34 Tridek kvar Otuz dörd -
35 Tridek kvin Otuz beş -
36 Tridek ses Otuz altı -
37 Tridek sep Otuz yeddi -
38 Tridek ok Otuz səkkiz -
39 Tridek naŭ Otuz doqquz -
40 Kvardek Qırx -
41 Kvardek unu Qırx bir -
42 Kvardek du Qırx iki -
43 Kvardek tri Qırx üç -
44 Kvardek kvar Qırx dörd -
45 Kvardek kvin Qırx beş -
46 Kvardek ses Qırx altı -
47 Kvardek sep Qırx yeddi -
48 Kvardek ok Qırx səkkiz -
49 Kvardek naŭ Qırx doqquz -
50 Kvindek Əlli -
51 Kvindek unu Əlli bir -
52 Kvindek du Əlli iki -
53 Kvindek tri Əlli üç -
54 Kvindek kvar Əlli dörd -
55 Kvindek kvin Əlli beş -
56 Kvindek ses Əlli altı -
57 Kvindek sep Əlli yeddi -
58 Kvindek ok Əlli səkkiz -
59 Kvindek naŭ Əlli doqquz -
60 Sesdek Altmış -
61 Sesdek unu Altmış bir -
62 Sesdek du Sixty iki -
63 Sesdek tri Altmış üç -
64 Sesdek kvar Altmış dörd -
65 Sesdek kvin Altmış beş -
66 Sesdek ses Altmış altı -
67 Sesdek sep Altmış yeddi -
68 Sesdek ok Altmış səkkiz -
69 Sesdek naŭ Sixty doqquz -
70 Sepdek Yetmiş -
71 Sepdek unu Yetmiş bir -
72 Sepdek du Yetmiş iki -
73 Sepdek tri Yetmiş üç -
74 Sepdek kvar Yetmiş dörd -
75 Sepdek kvin Yetmiş beş -
76 Sepdek ses Yetmiş altı -
77 Sepdek sep Yetmiş yeddi -
78 Sepdek ok Yetmiş səkkiz -
79 Sepdek naŭ Yetmiş doqquz -
80 Okdek Səksən -
81 Okdek unu Səksən bir -
82 Okdek du Səksən iki -
83 Okdek tri Səksən üç -
84 Okdek kvar Səksən dörd -
85 Okdek kvin Səksən beş -
86 Okdek ses Səksən altı -
87 Okdek sep Səksən yeddi -
88 Okdek ok Səksən səkkiz -
89 Okdek naŭ Səksən doqquz -
90 Naŭdek Doxsan -
91 Naŭdek unu Doxsan bir -
92 Naŭdek du Doxsan iki -
93 Naŭdek tri Doxsan üç -
94 Naŭdek kvar Doxsan dörd -
95 Naŭdek kvin Doxsan beş -
96 Naŭdek ses Doxsan altı -
97 Naŭdek sep Doxsan yeddi -
98 Naŭdek ok Doxsan səkkiz -
99 Naŭdek naŭ Doxsan doqquz -
100 Cent Yüz -