filipina nombroj de 1 al 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulo Sero -
1 Unu Isa -
2 Du Dalawa -
3 Tri Tatlo -
4 Kvar Apat -
5 Kvin Lima -
6 Ses Anim -
7 Sep Pito -
8 Ok Walo -
9 Naŭ Siyam -
10 Dek Sampu -
11 Levas Labing-isa -
12 Dekdu Dose -
13 Thirteen Labintatlo -
14 Dek kvar Labing-apat -
15 Dek kvin Labinlima -
16 Dekses Labing-anim -
17 Deksep Disisyete -
18 Dekok Labing-walo -
19 Deknaŭ Labinsiyam -
20 Dudek Dalwampu -
21 Dudek unu Dalawampung isa -
22 Dudek du Dalawampung dalawang -
23 Dudek tri Dalawampung tatlong -
24 Dudek kvar Dalawampung apat -
25 Dudek kvin Dalawampu't limang -
26 Dudek ses Dalawampung anim -
27 Dudek sep Dalawampung pitong -
28 Dudek ok Dalawampung sa walong -
29 Dudek naŭ Dalawampung siyam -
30 Tridek Tatlumpu -
31 Tridek unu Tatlumpung isa -
32 Tridek du Tatlumpung dalawang -
33 Tridek tri Tatlumpung tatlong -
34 Tridek kvar Tatlumpung apat -
35 Tridek kvin Tatlumpung limang -
36 Tridek ses Tatlumpung anim -
37 Tridek sep Tatlumpung pitong -
38 Tridek ok Tatlumpung walong -
39 Tridek naŭ Tatlumpung siyam -
40 Kvardek Apatnapu -
41 Kvardek unu Apatnapung isa -
42 Kvardek du Apatnapung dalawang -
43 Kvardek tri Apatnapung tatlong -
44 Kvardek kvar Apatnapung apat -
45 Kvardek kvin Apatnapung limang -
46 Kvardek ses Apatnapung anim -
47 Kvardek sep Apatnapung pitong -
48 Kvardek ok Apatnapung walong -
49 Kvardek naŭ Apatnapung siyam -
50 Kvindek Limampu -
51 Kvindek unu Limampung isa -
52 Kvindek du Limampung dalawang -
53 Kvindek tri Limampung tatlong -
54 Kvindek kvar Limampung apat -
55 Kvindek kvin Limampung limang -
56 Kvindek ses Limampung anim -
57 Kvindek sep Limampung pitong -
58 Kvindek ok Limampung walong -
59 Kvindek naŭ Limampung siyam -
60 Sesdek Sesenta -
61 Sesdek unu Animnapung isa -
62 Sesdek du Animnapung dalawang -
63 Sesdek tri Animnapung tatlong -
64 Sesdek kvar Animnapung apat -
65 Sesdek kvin Animnapung limang -
66 Sesdek ses Animnapung anim -
67 Sesdek sep Animnapung pitong -
68 Sesdek ok Animnapung walong -
69 Sesdek naŭ Animnapung siyam -
70 Sepdek Setenta -
71 Sepdek unu Pitumpu't isa -
72 Sepdek du Pitumpu't dalawang -
73 Sepdek tri Pitumpu't tatlong -
74 Sepdek kvar Pitumpu't apat -
75 Sepdek kvin Pitumpu't limang -
76 Sepdek ses Pitumpu't anim -
77 Sepdek sep Pitumpu't pitong -
78 Sepdek ok Pitumpu't walong -
79 Sepdek naŭ Pitumpu't siyam -
80 Okdek Otsenta -
81 Okdek unu Otsenta isa -
82 Okdek du Otsenta dalawang -
83 Okdek tri Otsenta tatlong -
84 Okdek kvar Otsenta apat -
85 Okdek kvin Otsenta limang -
86 Okdek ses Otsenta anim -
87 Okdek sep Eighty pitong -
88 Okdek ok Otsenta walong -
89 Okdek naŭ Otsenta siyam -
90 Naŭdek Siyamnapu -
91 Naŭdek unu Siyamnapung isa -
92 Naŭdek du Siyamnapung dalawang -
93 Naŭdek tri Siyamnapung tatlong -
94 Naŭdek kvar Siyamnapung apat -
95 Naŭdek kvin Siyamnapung limang -
96 Naŭdek ses Siyamnapung anim -
97 Naŭdek sep Siyamnapung pitong -
98 Naŭdek ok Siyamnapung walong -
99 Naŭdek naŭ Siyamnapung siyam -
100 Cent Isang daan -