Finna nombroj de 1 al 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulo Nolla
1 Unu Yksi
2 Du Kaksi
3 Tri Kolme
4 Kvar Neljä
5 Kvin Viisi
6 Ses Kuusi
7 Sep Seitsemän
8 Ok Kahdeksan
9 Naŭ Yhdeksän
10 Dek Kymmenen
11 Levas Yksitoista
12 Dekdu Kaksitoista
13 Thirteen Kolmetoista
14 Dek kvar Neljätoista
15 Dek kvin Viisitoista
16 Dekses Kuusitoista
17 Deksep Seitsemäntoista
18 Dekok Kahdeksantoista
19 Deknaŭ Yhdeksäntoista
20 Dudek Kaksikymmentä
21 Dudek unu Kaksikymmentäyksi
22 Dudek du Kaksikymmentäkaksi
23 Dudek tri Kaksikymmentä kolme
24 Dudek kvar Kaksikymmentäneljä
25 Dudek kvin Kaksikymmentäviisi
26 Dudek ses Kaksikymmentä kuusi
27 Dudek sep Kaksikymmentä seitsemän
28 Dudek ok Kaksikymmentäkahdeksan
29 Dudek naŭ Kaksikymmentä yhdeksän
30 Tridek Kolmekymmentä
31 Tridek unu Kolmekymmentäyksi
32 Tridek du Kolmekymmentäkaksi
33 Tridek tri Kolmekymmentä kolme
34 Tridek kvar Kolmekymmentä neljä
35 Tridek kvin Kolmekymmentä viisi
36 Tridek ses Kolmekymmentä kuusi
37 Tridek sep Kolmekymmentäseitsemän
38 Tridek ok Kolmekymmentä kahdeksan
39 Tridek naŭ Kolmekymmentä yhdeksän
40 Kvardek Neljäkymmentä
41 Kvardek unu Neljäkymmentä yksi
42 Kvardek du Neljäkymmentä kaksi
43 Kvardek tri Neljäkymmentä kolme
44 Kvardek kvar Neljäkymmentä neljä
45 Kvardek kvin Neljäkymmentäviisi
46 Kvardek ses Neljäkymmentä kuusi
47 Kvardek sep Neljäkymmentä seitsemän
48 Kvardek ok Neljäkymmentä kahdeksan
49 Kvardek naŭ Neljäkymmentä yhdeksän
50 Kvindek Viisikymmentä
51 Kvindek unu Viisikymmentä yksi
52 Kvindek du Viisikymmentä kaksi
53 Kvindek tri Viisikymmentä kolme
54 Kvindek kvar Viisikymmentä neljä
55 Kvindek kvin Viisikymmentä viisi
56 Kvindek ses Viisikymmentä kuusi
57 Kvindek sep Viisikymmentä seitsemän
58 Kvindek ok Viisikymmentä kahdeksan
59 Kvindek naŭ Viisikymmentä yhdeksän
60 Sesdek Kuusikymmentä
61 Sesdek unu Kuusikymmentä yksi
62 Sesdek du Kuusikymmentä kaksi
63 Sesdek tri Kuusikymmentäkolme
64 Sesdek kvar Kuusikymmentä neljä
65 Sesdek kvin Kuusikymmentä viisi
66 Sesdek ses Kuusikymmentä kuusi
67 Sesdek sep Kuusikymmentä seitsemän
68 Sesdek ok Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sesdek naŭ Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sepdek Seitsemänkymmentä
71 Sepdek unu Seitsemänkymmentä yksi
72 Sepdek du Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sepdek tri Seitsemänkymmentä kolme
74 Sepdek kvar Seitsemänkymmentä neljä
75 Sepdek kvin Seitsemänkymmentä viisi
76 Sepdek ses Seitsemänkymmentä kuusi
77 Sepdek sep Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sepdek ok Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Sepdek naŭ Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Okdek Kahdeksankymmentä
81 Okdek unu Kahdeksankymmentä yksi
82 Okdek du Kahdeksankymmentä kaksi
83 Okdek tri Kahdeksankymmentä kolme
84 Okdek kvar Kahdeksankymmentä neljä
85 Okdek kvin Kahdeksankymmentä viisi
86 Okdek ses Kahdeksankymmentä kuusi
87 Okdek sep Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Okdek ok Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Okdek naŭ Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Naŭdek Yhdeksänkymmentä
91 Naŭdek unu Yhdeksänkymmentäyksi
92 Naŭdek du Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Naŭdek tri Ninety kolme
94 Naŭdek kvar Ninety neljä
95 Naŭdek kvin Yhdeksänkymmentä viisi
96 Naŭdek ses Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Naŭdek sep Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Naŭdek ok Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Naŭdek naŭ Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Cent Sata