persaj nombroj de 1 al 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulo صفر -
1 Unu یک -
2 Du دو -
3 Tri سه -
4 Kvar چهار -
5 Kvin پنج -
6 Ses شش -
7 Sep هفت -
8 Ok هشت -
9 Naŭ نه نفر -
10 Dek ده -
11 Levas یازده -
12 Dekdu دوازده -
13 Thirteen سیزده -
14 Dek kvar چهارده -
15 Dek kvin پانزده -
16 Dekses شانزده -
17 Deksep هفده -
18 Dekok هجده -
19 Deknaŭ عدد نوزده -
20 Dudek بیست -
21 Dudek unu بیست و یک -
22 Dudek du بیست و دو -
23 Dudek tri بیست و سه -
24 Dudek kvar بیست و چهار -
25 Dudek kvin بیست و پنج -
26 Dudek ses بیست و شش -
27 Dudek sep بیست و هفت -
28 Dudek ok بیست و هشت -
29 Dudek naŭ بیست و نه -
30 Tridek سی -
31 Tridek unu سی و یک -
32 Tridek du سی و دو -
33 Tridek tri سی وسه -
34 Tridek kvar سی و چهار -
35 Tridek kvin سی و پنج -
36 Tridek ses سی و ششم -
37 Tridek sep سی و هفت -
38 Tridek ok سی و هشت -
39 Tridek naŭ سی و نهم -
40 Kvardek چهل -
41 Kvardek unu چهل و یک -
42 Kvardek du چهل و دو -
43 Kvardek tri چهل و سه -
44 Kvardek kvar چهل و چهار -
45 Kvardek kvin چهل و پنج -
46 Kvardek ses چهل و شش -
47 Kvardek sep چهل و هفت -
48 Kvardek ok چهل و هشت -
49 Kvardek naŭ چهل و نه -
50 Kvindek پنجاه -
51 Kvindek unu پنجاه یک -
52 Kvindek du پنجاه دو -
53 Kvindek tri پنجاه و سه -
54 Kvindek kvar پنجاه و چهار -
55 Kvindek kvin پنجاه و پنج -
56 Kvindek ses پنجاه و شش -
57 Kvindek sep پنجاه و هفت -
58 Kvindek ok پنجاه و هشت -
59 Kvindek naŭ پنجاه و نه -
60 Sesdek شصت -
61 Sesdek unu شصت یک -
62 Sesdek du شصت و دو -
63 Sesdek tri شصت و سه و -
64 Sesdek kvar شصت و چهار -
65 Sesdek kvin شصت و پنج -
66 Sesdek ses شصت و شش -
67 Sesdek sep شصت و هفت -
68 Sesdek ok شصت و هشت -
69 Sesdek naŭ شصت و نه -
70 Sepdek هفتاد -
71 Sepdek unu هفتاد و یک -
72 Sepdek du هفتاد و دو -
73 Sepdek tri هفتاد و سه -
74 Sepdek kvar هفتاد و چهار -
75 Sepdek kvin هفتاد و پنج -
76 Sepdek ses هفتاد و شش -
77 Sepdek sep هفتاد و هفت -
78 Sepdek ok هفتاد و هشت -
79 Sepdek naŭ هفتاد و نه -
80 Okdek هشتاد -
81 Okdek unu هشتاد و یک -
82 Okdek du هشتاد و دو -
83 Okdek tri هشتاد و سه -
84 Okdek kvar هشتاد و چهار -
85 Okdek kvin هشتاد و پنج -
86 Okdek ses هشتاد و شش -
87 Okdek sep هشتاد و هفت -
88 Okdek ok هشتاد و هشت -
89 Okdek naŭ هشتاد و نه -
90 Naŭdek نود -
91 Naŭdek unu نود و یک -
92 Naŭdek du نود و دو -
93 Naŭdek tri نود و سه -
94 Naŭdek kvar نود و چهار -
95 Naŭdek kvin نود و پنج -
96 Naŭdek ses نود و شش -
97 Naŭdek sep نود و هفت -
98 Naŭdek ok نود و هشت -
99 Naŭdek naŭ نود و نه -
100 Cent یکصد -